Stercosul - innowacyjny nawóz azotowo-siarkowy: zawiera siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy

STERCOSUL®

siła synergii

innowacyjny płynny nawóz
azotowo - siarkowy, zawierający
azot w formie amonowej
i siarkę w formie tiosiarczanu

Włącz STERCOSUL® do technologii produkcji
jako standardowe narzędzie nawożenia siarką.

STERCOSUL® jest ciekawym i nowym w Polsce rozwiązaniem żywienia roślin azotem i siarką. Prace naukowe nad wykorzystaniem tiosiarczanu amonu i tiosiarczanu potasu w nawożeniu roślin uprawnych w Polsce były prowadzenie już od lat 80-tych. Takie badania prowadził m.in. Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. Niestety, nie doszło do uruchomienia w Polsce produkcji tego wartościowego nawozu.
W Zachodniej Europie ten produkt był już znany od wielu lat i stosowany chętnie przez rolników. W zużyciu ATS przodują rolnicy we Francji, Niemczech, krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii, Danii. Stosowany jest także na dużą skalę na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Litwie, Łotwie i Estonii.
W końcówce lat 2000 rozpoczął się import do kraju tiosiarczanu amonu (tzw. ATS) z innych krajów UE, głównie z Niemiec i Belgii. Pierwszy sezon jego zastosowania upewnił rolników co do skuteczności ATS, szczególnie w połączeniu z roztworem saletrzano-mocznikowym, którego w Polsce stosuje się coraz więcej.
STERCOSUL® jest wytwarzany na najnowocześniejszej tego typu instalacji w Europie, poddanej ostremu reżimowi technologicznemu. Nawóz posiada rejestrację do zastosowań w produkcji roślinnej na Słowacji, Węgrzech i we Francji. STERCOSUL® był także poddany wielokrotnym badaniom w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych PIB w Puławach, które potwierdziły jego wysoką jakość.

Kluczowe korzyści

  • dostarcza siarkę, szybko i wolno przyswajalną dla roślin
  • równoważy niekorzystny bilans N-S podczas nawożenia roztworem saletrzano-mocznikowym
  • dostarcza azot N w formie amonowej, odporny na wymywanie
  • ogranicza aktywność ureazy i straty azotu – działa jak inhibitor
  • zwiększa przyswajalność azotu N, fosforu P, żelaza Fe, manganu Mn i innych mikroelementów
  • nie zwiększa zasolenia gleby, ma zerowy tzw. Salt Index

Skład

Skład i właściwości fizyczne STERCOSUL® deklarowane przez producenta

Charakterystyka: %wag.
Zawartość azotu całkowitego (N) 12,0
– w tym zawartość azotu amonowego N-NH4 12,0
Zawartość siarki całkowitej (S) 26,0
– w tym zawartość siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie 26,0
Zawartość siarki całkowitej (SO3) 64,9
Masa objętościowa (kg/l) 1.325 – 1.375
pH 6,5 – 8,0

Pobierz Kartę Techniczną Produktu (PDF)

Stercosul - właściwosci fizyko-chemiczne, działanie, stosowanie, mieszalnosc i bezpieczeństwo -tiosiarczan, siarka, nawożenie, rzepak, uprawy, tiosiarczan amonu, inhibitor, inhibitor ureazy, nawożenie siarką

producent

Stercorat - producent Stercosul - innowacyjnego nawozu azotowo-siarkowego zawierającego siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy

STERCORAT Hungary Kft
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratysława, Republika Słowacji
https://www.stercorat.eu

Kontakt z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie kupić Stercosul, jak go stosować, jak działa, ile kosztuje napisz lub zadzwoń do nas.