Azot – zarządzanie stratami

Udowodnionym faktem jest tylko częściowe wykorzystanie azotu (N) z nawozów mineralnych i organicznych. Azot jest pierwiastkiem najbardziej mobilnym spośród wszystkich składników pokarmowych. Świadomość tej ułomności azotu narzuca konieczność doskonalenia strategii nawożenia tym składnikiem, w celu ograniczenia strat.

Azot – zarządzanie stratami - Stercosul - innowacyjny nawóz azotowo-siarkowy: zawiera siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy: tiosiarczan, siarka, nawożenie, rzepak, uprawy, tiosiarczan amonu, inhibitor, inhibitor ureazy, nawożenie siarką, amonowy, stosunek N:S

Nawozy stosowane są z założeniem, że wszystkie składniki pokarmowe (w nich zawarte) będą dostępne dla roślin i w całości wykorzystane. Przecież kosztują niemało (około 30-40 kosztów uprawy roślin, to nawożenie). Niestety, rośliny korzystają tylko z części składników, które wnosimy w postaci nawożenia mineralnego lub organicznego. Składniki pokarmowe z nawozów mogą ulec:
– wypłukaniu w postaci jonowej (kationowej i anionowej)
– ulotnieniu w postaci gazowej
– immobilizacji biologicznej – proces odwracalny
– immobilizacji chemicznej (przejściu do związków nierozpuszczalnych, nieprzyswajalnych dla roślin) – proces odwracalny
– sorpcji (związaniu siłami fizycznymi na powierzchni lub wewnątrz kompleksu sorpcyjnego) – proces odwracalny.
Jeśli fosfor (P), potas (K), magnez (Mg), wapń (Ca), sód (Na), mikroelementy (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn i in.) mogą być stracone wskutek tylko niektórych wymienionych wyżej procesów, to siarka i azot podlegają prawie wszystkim. Najgorzej jest z azotem.

Azot z nawozów mineralnych i organicznych, w glebie może ulec:
– ulotnieniu w postaci gazowej, czyli amoniaku NH3
– wypłukaniu w postaci jonów azotanowych NO3 częściowo amonowych NH4+
– pobraniu przez mikroorganizmy glebowe, chwasty i unieruchomieniu w postaci związków organicznych (sorpcja biologiczna)
– sorpcji kationów amonowych NH4+ przez kompleks sorpcyjny.

Straty azotu z nawozów mineralnych

Stopień strat z nawozów azotowych zależy od formy chemicznej azotu i od rodzaju nawozu azotowego. W badaniach amerykańskich stwierdzono, że wykorzystanie azotu przez kukurydzę w Corn Belt wynosi tylko ok 37% zastosowanego nawozu, z odchyleniem ±30 (Cassman K.G. et al, 2002). Oznacza to, że 63% azotu z nawozów ulega stratom.

Straty azotu z nawozów to straty finansowe dla rolników i obciążenie dla środowisk: eutrofizacja wód, skażenie gleby, oraz przyczynianie się do pogłębiania się efektu cieplarnianego dla klimatu Ziemi. Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), negatywny wpływ N2O na ocieplenie klimatu jest prawie 300 razy większy niż dwutlenku węgla.

Forma chemiczna azotu w nawozie decyduje w dużym stopniu o wielkości strat tego pierwiastka:

Kontakt z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się gdzie kupić Stercosul, jak go stosować, jak działa, ile kosztuje napisz lub zadzwoń do nas.