STERCOSUL na portalu farmer.pl

29-01-2022

Nawożenie roztworem saletrzano-mocznikowym, gnojowicą czy pofermentem jest wygodne ze względu na płynną formę oraz daje szybki efekt działania. Te nawozy zawierają azot w formach łatwo ulegających stratom, a przy tym często nie zaspokajają zapotrzebowania roślin na siarkę. Jak rozwiązać te problemy w praktyce?

STERCOSUL na portalu farmer.pl - Stercosul - innowacyjny nawóz azotowo-siarkowy: zawiera siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy: tiosiarczan, siarka, nawożenie, rzepak, uprawy, tiosiarczan amonu, inhibitor, inhibitor ureazy, nawożenie siarką, amonowy, stosunek N:S

Drogie nawozy generują coraz większe koszty nawożenia. Ważny i cenny jest każdy kilogram azotu. Warto sobie uświadomić, że między innymi to niedobór siarki ogranicza przyswajanie przez rośliny tego ważnego dla plonu pierwiastka. W przypadku zachwiania proporcji tych pierwiastków efektywność nawożenia azotowego będzie spadać.

Znaczenie siarki

Średnio na każde 7 kg azotu rośliny potrzebują około1 kg siarki. Przez lata znaczenie tego pierwiastka było marginalizowane, wręcz uważano go za przyczynę zakwaszenia gleby. W efekcie takiego podejścia większość gleb Polski jest uboga w siarkę, którą oprócz roślin wykorzystują również pożyteczne mikroorganizmy glebowe. Co ważne, rośliny przyswajają siarkę siarczanową (SO42-), zatem siarka elementarna musi być rozłożona do tej formy, a przeprowadzające ten proces bakterie wydzielają jony H+ powodujące zakwaszenie gleby.

Rozwiązaniem tego problemu jest STERCOSUL, który zawiera ok 12% azotu w postaci NH4+ i ok 65% siarki w postaci SO3. Preparat ma odczyn lekko zasadowy, około 6,5 pH. Nawóz dostarcza siarkę, poprawiając bilans N:S w glebie. Źródłem siarki jest tiosiarczan amonu, dzięki czemu pierwiastek ten jest dostępny dla roślin w dwóch formach: łatwo przyswajalnej siarczanowej i wolno działającej S0 zapewniającej odżywienie na późniejszych etapach wegetacji roślin.

Ograniczenie strat azotu

To niejedyna zaleta takiej formy chemicznej. Tiosiarczan amonu powoduje spowolnienie nitryfikacji związków azotu, a przez to zmniejszenie emisji amoniaku i zatrzymanie cennego pierwiastka w glebie, a przez to wzrost plonu bez zwiększania dawki nawożenia. STERCOSUL nie jest inhibitorem nitryfikacji, a więc ogranicza straty azotu amonowego i amidowego, jednocześnie nie zmniejszając dostępności formy azotanowej. Dodatek tiosiarczanu amonu do RSM, gnojowicy czy pofermentu pozwala ograniczyć koszty nawożenia poprzez zwiększenie wykorzystania azotu, przeciwdziałając jednocześnie przenawożeniu.

Dlaczego tiosiarczan amonu?

Już od kilku dekad rolnicy w USA czy Kanadzie z powodzeniem stosują tiosiarczan amonu zawierający 26% siarki i 12% azotu. Za podstawową zaletę uważa się wspomniane obniżenie strat azotu, a także dostarczenie łatwo przyswajalnej siarki. Ponadto niektóre badania wykazują właściwości grzybobójcze czy zwiększenie przyswajania fosforu i mikroelementów. Co ważne, STERCOSUL łatwo miesza się z nawozami płynnymi, co ułatwia aplikację. Ponadto nie powoduje zakwaszenia ani zasolenia gleby.

Czym jest ureaza?

Ureaza jest amidohydrolazą degradującą mocznik do amoniaku i karbaminianów, a w konsekwencji do dwutlenku węgla. Ureaza jest enzymem bardzo powszechnym w glebach wszystkich klimatów. Jest wytwarzana przez bakterie i grzyby glebowe, a także znajduje się w wydzielinach korzeni roślin. Z kolei jony tiosiarczanowe wykazują właściwości zbliżone do inhibitorów ureazy, czyli spowalniają przemiany związków azotu, ograniczając tym samym ulatnianie się amoniaku. Siarka, którą wprowadza STERCOSUL, blokuje jony niklu, aktywującego działanie ureazy. Tym właśnie sposobem, pełniąc rolę naturalnego inhibitora ureazy, STERCOSUL ogranicza straty azotu, zwiększając efektywność nawożenia roztworem saletrzano-mocznikowym, gnojowicą czy pofermentem.

Jak stosować STERCOSUL?

STERCOSUL najlepiej dodawać bezpośrednio przed stosowaniem do roztworu saletrzano- mocznikowego w ilości około 10-15% jego objętości oraz do gnojowicy i pofermentu w dawce 1-3 l/m3. Tak przygotowany nawóz nadaje się do stosowania w rzepaku, pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu, kukurydzy, ziemniakach oraz burakach – również do nawożenia pogłównego czy na resztki pożniwne. STERCOSUL dostarczany jest w bezzwrotnych zbiornikach o pojemności 1000 l lub cysternami samochodowymi do zbiorników kupującego.