Gnojowica ratunkiem na wysokie ceny nawozów

13-02-2022

Szalony wzrost cen nawozów mineralnych na przełomie 2021/2022 spowodował duży wzrost zainteresowania nawożeniem nawozami naturalnymi, głównie gnojowicą. Większość telefonujących ws STERCOSUL®, w styczniu i lutym 2022, pyta o jego zastosowanie łącznie z gnojowicą. Jest to uzasadnione ekonomicznie, biologicznie i chemicznie.

Gnojowica ratunkiem na wysokie ceny nawozów - Stercosul - innowacyjny nawóz azotowo-siarkowy: zawiera siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy: tiosiarczan, siarka, nawożenie, rzepak, uprawy, tiosiarczan amonu, inhibitor, inhibitor ureazy, nawożenie siarką, amonowy, stosunek N:S

Bogaty skład gnojowicy

Przypomnijmy sobie, że w gnojowicy wnosi się duże ilości składników pokarmowych, które możemy łatwo wycenić. Gnojowica świńska, przy dawce 30 m3/ha to ok. 168 kg N/ha, 57 kg P2O5/ha i 123 kg K2O/ha. Gnojowica bydlęca, przy dawce 45 m3/ha to 162 kg N/ha, 198 kg P2O5/ha i 126 kg K2O/ha. Wskazane dawki gnojowicy wynikają z limitu 170 kg N/ha,  określonego w ustawach: o nawozach i nawożeniu oraz ochrony środowiska. Oczywiście, podajemy dawki i zawartości średnie, gdyż w zależności od sposobu chowu zwierząt, stopnia dojrzałości i rozcieńczenia gnojowicy, jej skład może różnić się.

Fosfor i potas z gnojowicy są wykorzystywane przez uprawy w takim samym stopniu jak z nawozów mineralnych. Natomiast azot wykorzystywany jest nieco gorzej w porównaniu z nawozami mineralnymi (IUNG, 2007). Niestety, wadą gnojowicy są  formy chemiczne, w jakiej występuje azot: od 40% do 70% jest to azot amonowy (NH4), do 6% to azot azotanowy (NO3). Reszta, to azot organiczny. W związku z tym, duża część azotu w gnojowicy jest narażona na ulotnienie się w postaci amoniaku, po aplikacji na pole.

Przy obecnych cenach nawozów azotowych, nie możemy sobie pozwolić na takie straty.

Jak ograniczyć straty azotu z gnojowicy i zwiększyć jego efektywność

Rolnicy, stosujący gnojowicę wiedzą o tym i od czasu pojawienia się STERCOSUL® (tiosiarczan amonu, ATS) w sprzedaży w Polsce nieustannie rośnie jego wykorzystanie jako dodatku ograniczającego straty N z tego nawozu naturalnego. STERCOSUL® wykazuje działanie inhibicyjne i zapobiega stratom azotu w postaci amoniaku. Potwierdziły to wyniki projektu badawczego ARMIS 4270 finansowanego ze środków UE i realizowanego w latach 1995–1997 przez 6 krajów europejskich. W badaniach stwierdzono zwiększenie efektywności wykorzystania N z gnojowicy przy zastosowaniu ATS, co przełożyło się na wzrost plonu kukurydzy o 9%. Ponadto, we wnioskach napisano:

Z punktu widzenia ochrony środowiska projekt wykazał, że stosowanie ATS z gnojowicą umożliwia utrzymanie plonu przy zmniejszonych nakładach N

Mankamentem gnojowicy jest niska zawartość siarki, która wynosi od 0,4 do 0,8 kg/m3. Ogranicza to pełne wykorzystanie N przez rośliny. STERCOSUL®, ze względu na dużą zawartość siarki (co najmniej 65% S-SO3), umożliwia poprawę bilansu N:S w glebie i lepsze wykorzystanie N przez rośliny. W naszych glebach, ubogich w siarkę, jest to bardzo cenna wartość.

Praktyczne wskazówki stosowania STERCOSUL®

Koszt zastosowania STERCOSUL® łącznie z gnojowicą nie jest duży: stosujemy go w dawce 1-3 l/m3 gnojowicy. Wyższe dawki zalecamy w przypadku gnojowicy świńskiej, która jest bogatsza w azot. Wyższe dawki będą też wskazane na glebach ubogich w siarkę. Oczywiście, dawki STERCOSUL® można zwiększać ponad 3 l/m3 gnojowicy, wtedy efekt ochronny dla azotu amonowego będzie większy. No i nie bez znaczenia jest zwiększenie zawartości siarki w glebie, dostępnej dla roślin.

STERCOSUL® zalecamy połączyć z gnojowicą przed jej aplikacją na pole, poprzez wymieszanie bezpośrednio w zbiorniku urządzenia rozlewającego. Można także podać STERCOSUL® bezpośrednio do kanałów gnojowych lub zbiorników gnojowicy, przed ich opróżnieniem. Nie ma uzasadnienia dodawanie STERCOSUL® podczas wypełniania zbiorników gnojowicy lub na początku wypełniania kanałów pod rusztami.

Podsumowując: pełne wykorzystanie walorów gnojowicy zapewni STERCOSUL®.