Zastosowanie STERCOSUL® w kukurydzy

09-04-2021

Kukurydza należy do jednej z najbardziej azotożernych upraw rolniczych w naszej strefie klimatycznej. Zalecane dawki azotu dla kukurydzy ziarnowej, jak i kiszonkowej, przekraczają 200 kg N/ha i więcej. Powszechnie używanym źródłem azotu w kukurydzy jest saletra amonowa, mocznik i roztwór saletrzano-mocznikowy.

Zastosowanie STERCOSUL® w kukurydzy - Stercosul - innowacyjny nawóz azotowo-siarkowy: zawiera siarkę w formie tiosiarczanu i azot amonowy: tiosiarczan, siarka, nawożenie, rzepak, uprawy, tiosiarczan amonu, inhibitor, inhibitor ureazy, nawożenie siarką, amonowy, stosunek N:S

Kukurydza należy do jednej z najbardziej azotożernych upraw rolniczych w naszej strefie klimatycznej. Zalecane dawki azotu dla kukurydzy ziarnowej, jak i kiszonkowej, przekraczają 200 kg N/ha i więcej. Powszechnie używanym źródłem azotu w kukurydzy jest saletra amonowa, mocznik i roztwór saletrzano-mocznikowy. Szczególnie te dwa ostatnie są wskazane, że względu na specyficzny przebieg wegetacji kukurydzy. Pierwsze tygodnie cechują się powolnym wzrostem i niskim zapotrzebowaniem na azot. Roślina zaspokaja swoje potrzeby w składniki pokarmowe z dużych rozmiarów ziarniaka. Od fazy intensywnego wzrostu (8-12 liści) pobieranie i wykorzystywanie azotu zaczyna przyspieszać, osiągają swoje apogeum tydzień-dwa przed wiechowaniem. Z tego powodu, w nawożeniu kukurydzy bardzo dobrze sprawdzają się formy azotu o wydłużonym okresie przechodzenia do form przyswajalnych dla rośliny. Kukurydza bardzo dobrze wykorzystuje także azot z gnojowicy.

Zarówno przy stosowaniu roztworu saletrzano-mocznikowego, jak i gnojowicy pod kukurydzę należy podać STERCOSUL®. Tiosiarczan amonu zawarty w tym produkcie, spowolni i przesunie na okres szczytowego zapotrzebowania kukurydzy na azot, przekształcanie form N z RSM i gnojowicy do form przyswajalnych i pobieranych przez roślinę. W przypadku kukurydzy wpływ STERCOSUL® na bujniejszy wzrost rośliny i lepsze zaopatrzenie w N jest bardzo widoczny, szczególnie na stanowiskach ubogich w próchnicę glebową.

Warto pamiętać, że apetytowi kukurydzy na azot towarzyszy wysokie pobranie siarki. Na 7 kg N roślina potrzebuje około 1 kg S. Nasze gleby są ubogie siarkę. STERCOSUL®, zawierając 64% SO3, skutecznie poprawia bilans N:S w glebach i zapewnia prawidłowe wykorzystanie azotu.

STERCOSUL® w kukurydzy powinien być podawany wraz z I dawką RSM (i gnojowicą), oraz wraz z II dawką RSM. Zalecana dawka STERCOSUL® w kukurydzy to jest ok 15-20% objętości RSM.